Lưu trữ thẻ: ký gửi

Thông tin về chương trình KÝ GỬI sản phẩm

ky-gui-san-pham-Sneakerholic

The Sneakerholic chính thức triển khai chương trình ký gửi sản phẩm tại cửa hàng Nếu có nhu cầu ký gửi sản phẩm, đồng thời tiếp cận với tệp khách hàng mục tiêu của The Sneakerholic, bạn có thể làm theo các bước sau: Liên hệ trước qua fanpage hoặc mang sản phẩm trực tiếp […]